Eğitim Müdürlüğü

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı bir birimdir.

Birimin Amacı: Eğitim Biriminin amacı; bağlı oda, üye ve çalışanların gelişmesine yönelik bir birim olup; mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve meslek standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten, esnaf ve sanatkarlarımızın öğrenme faaliyetlerine destek veren bir birimdir. 

Birimin Başlıca Görevleri:

1. Mesleki Eğitim konularını yürütmek;
a. Mesleki eğitimi ilgilendiren her konuda araştırma, çalışma, toplantı ve danışmanlık yapmak. Uygulamayı izlemek ve önerileri ilgili konunun Konfederasyonuna ve MEDB ‘ine iletmek,
b. Birlik MEDB ve İDDG ‘lerinin toplantılarını organize etmek, sınav komisyon çalışmalarının hazırlığı ve uygulanmasını yönetmek
c. Odalar bünyesindeki meslek eğitimi danışmanlığı birimlerinin çalışmalarını ilgili mevzuat ve yönergeler çerçevesinde yapmalarına yardımcı olmak,
 
2. Oda eğitim faaliyetlerini yönetmek;
a. Odaların üyelerine yönelik düzenleyeceği eğitim faaliyetlerini ve bütçelerini değerlendirmek ve Konfederasyona iletilmesini sağlamak,
b. Oda Genel Sekreterlerine ve yanlarında çalışanlara eğitim amaçlı ziyaretlerde bulunmak,
 
3. Eğitim faaliyetlerini yapmak ve yönetmek;
a. Birlik çalışanlarına ve üyelerine yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapmak, eğitimleri planlamak ve koordine etmek.

4. Mevzuat takibi ve araştırma çalışmaları;
a. Mevzuatı takip ederek yenilik ve değişim karşısında üyeleri haberdar etmek. Yeniliğe ve değişime uyum sağlaması için gerekli tüm araştırma ve çalışmaları yapmak,
b. Esnaf ve sanatkarlarla ilgili yayınları izlemek ve değerlendirmek,
 
5. Proje üretmek, hazırlamak;
a. Birlik, Oda ve üyelerin gelişimi için Ülke/Bölge/İl straji planı ve Ulusal kalkınma planları ile uyumlu çalışmalar yapmak. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı projeler konusunda araştırmalar yapmak ve hibe programlarından yararlanmak.
b. Esnaf teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda Kamu, sivil ve özel sektörleri ile eşgüdümlü çalışmalar yaparak projeler hazırlamak veya hazırlanmasına destek olmak.
 
6. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri;
a. Esnaf ve sanatkarların sorunlarını araştırmak, incelemek ve çözüm üretme konusunda Teşkilata danışmanlık sağlamak
b. Yeni teknolojiler, pazarlama, organizasyon, iletişim yöntemleri, insan kaynaklarının kullanımı, mali analiz, kalite geliştirmesi ve modernizasyon konularında esnaf ve sanatkarlara ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak
 
7. Ekonomik Çalışmalar;
a. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri takip ederek ekonomik raporlar hazırlamak. İstatistiki araştırmalar doğrultusunda Esnaf teşkilatını bilgilendirmek ve faaliyet gösterdikleri sektörler için bakış açısı yaratmalarına destek olmak.
Esnaf ve sanatkarın finansal sorunlarına yönelik çözüm odaklı araştırma yapmak. Krediye ve sermaye erişimi kolaylaştırıcı girişimlerde ve iş birliklerinde bulunmak