KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı TESOB'da anlatıldı

21.01.2022, TRABZON, TESOB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu ve KOSGEB Trabzon Müdürü Muhammet Mustafa Kurt, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret ederek, yeni uygulamaya koyulan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında bilgi verdi. Başkan Kara, Trabzon'da 8 bin esnaf ve sanatkârın bu krediden kullanma hakkı olduğunu belirterek, 'Pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçen esnaf ve sanatkârımız için desteklerin sürmesi gerektiğini her fırsatta belirtiyoruz. KOSGEB'in bu kredisi de şartları uyan esnafımız için iyi bir fırsat' dedi.
 
KOSGEB Proje Yönetimi Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu, Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA işbirliğinde 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi' başlatıldığını belirterek, 'Projenin amacı imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır' dedi.

'ESNAF VE SANATKÂRA DESTEKLERİN SÜRMESİ EN BÜYÜK BEKLENTİMİZDİR'

TESOB Başkanı Metin Kara, ekonominin kılcal damarlarını oluşturan esnaf ve sanatkârın pandemiden en fazla etkilenen kesimi oluşturduğunu belirterek, 'Birçok üyemizin işyerleri aylarca kapalı kaldı veya kısıtlı çalıştı. Bu süreçte başkanlığını yürüttüğüm Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla 12 Mart 2020 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 117 milyon liralık kredi desteği sağladık. Devletimizin verdiği desteklerle de esnafımız bu süreci ayakta kalarak atlatmaya çalıştı. Sürekli vurguladığımız konu; desteklerin sürmesidir. Anayasa ile desteklenmesi istenen esnaf ve sanatkârımızın üretime ve istihdamla katkısının devam etmesi, ekonominin ayakta kalmasının en başta gelen şartlarındandır. Bu aşamada KOSGEB tarafından sağlanan bu kredinin de esnafımıza can suyu olmasını temenni ediyorum. Trabzon'da bu krediden yararlanabilecek 8 bin esnafımız var. Şartları uygun olanların belirlenen limit dolmadan en kısa sürede başvurularını yapmaları gerekiyor' dedi.

MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI DETAYLARI
KOSGEB tarafından hazırlanan 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' ile imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ'lere ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır.       

1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin '12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü' ve 'Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması' şartı ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden (Aralık 2021) önceki ayda (Kasım 2021) işletmede çalışmıyor olan personel 'yeni' kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler ise en fazla 5 personel için destek alabilecektir.  

Destekten yararlanabilecek MKİ'lerin sektörleri; www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan 'Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu'nda belirtilmektedir. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecektir. Başvuru şartlarını karşılayan MKİ'ler, KOSGEB'in web tabanlı destek uygulama ara yüzü olan KBS - KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir. Bütçe imkânları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ'lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir. 

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde ve destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecektir. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile MKİ'ler, kullandıkları desteği 24 aylık geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ'lerden ise, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte verilen destek geri alınacaktır.  Geri ödemeli bu destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.

Destek başvuru şartları ve destek türü: 

Ölçek kriteri:  Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ'ler) başvurabilecektir.

Sektör kriteri: NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan birine sahip olan MKİ'ler başvurabilecektir. 

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır. 

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

- Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. 
- İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken varsa yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borçlarını kapatacaklarını veya yasal sınırların altına indireceklerini veya tecil ya da taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir. 

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar:

- Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır. 
- Başvuru döneminin ilan edildiği (2021 Aralık) aydan önceki ayda MKİ'de çalışmıyor olmalıdır. 
- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A'lı prim günü sayısı 180'den fazla olmamalıdır. 
- 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.
- Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022'dir.