Ekmek fiyatları TESOB'un koordinasyonunda daha çok kesimin görüşü alınarak belirlenecek

26.12.2017, TRABZON, TESOB – Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ekmek fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili yeni bir yönetmelik yayınlandığını belirterek, 'Yeni yönetmeliğe göre ekmek fiyatı, TESOB'un koordinasyonunda oluşturulacak komisyonun tavsiyesi ve ilgili federasyon ile bakanlığın görüşünün alınmasının ardından yine TESOB yönetim kurulu tarafından belirlenecek' dedi.

YENİ YÖNETMELİK YAYINLANDI

24 Aralık Pazar günü yayınlanan 30280 sayılı Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikte, ekmek fiyatlarının belirlenmesi için kurulacak 5 kişilik komisyonun değerlendirmesi ve tavsiyesinin alınması gerektiği belirtildi. TESOB Başkanı Metin Kara, bugüne kadar ilgili odanın fiyat tarifesi talebinin TESOB yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlandığını ve ekmek fiyatlarının belirlendiğini vurgulayarak şunları söyledi:
'Daha önceki yönetmelikte bir komisyon kurulması öngörülüyordu. Ancak bu pek uygulanmıyordu. Şimdi bakanlık, yeni çıkardığı yönetmelikle komisyona çağırılması gereken üyeleri tek tek belirtti. Yani bir anlamda komisyonun kurulmasını zorunlu hale getirdi. Buna göre, yine Esnaf ve Sanatkârlar Odaları birliklerinin koordinasyonunda, belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun fiyat talebini değerlendirmesinin ardından, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı, ilgili federasyonun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da görüşlerini alarak fiyat talebini onaylayacak veya reddederek yeniden değerlendirilmesi için yeni bir süreç başlatacak. Komisyonun kurulması, sekretarya işlerinin yürütülmesi ve sonuçta nihai kararın verilip fiyat talebinin onaylanması veya reddi Trabzon'da TESOB Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek.'

GÖRÜŞLER ALINACAK, TESOB ONAYLAYACAK

Başkan Kara, üreticinin ve tüketicinin mağdur olmaması, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde oluşan spekülasyonların önüne geçilmesi için yeni yönetmeliğin faydalı olacağına inandığını da vurguladı. Kara, 'Daha geniş kapsamlı, tüm kesimlerin görüşü de alınarak daha sağlıklı bir fiyat belirlemesi olacağına inanıyorum' dedi.

YÖNETMELİĞE YAPILAN EK

Resmi Gazete'de Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen cümle şöyle:
'Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.'